Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Εμπορικό μάρκετινγκ και Πολιτικό μάρκετινγκ: Ομοιότητες και διαφορές. Μπορεί η πολιτική να πουληθεί ως προϊόν;Της Αναστασίας Δουκάκη
Συμβούλου επικοινωνίας της Think Politics

Ο ρόλος του μάρκετινγκ είναι να κάνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης ευρέως γνωστά, προσπαθώντας συγχρόνως να πείσει το καταναλωτικό κοινό ότι το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία είναι το καλύτερο που προσφέρει η αγορά. Κύριος στόχος του μάρκετινγκ είναι να πείσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι εκείνο που πραγματικά ταιριάζει και θα ωφελήσει περισσότερο από κάθε άλλο τον καταναλωτή!

Πώληση προϊόντος / Προσθήκη ψήφου
Οι “αρχές” του μάρκετινγκ, μπορούν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν σε μια πολιτική εκστρατεία ενός κόμματος ή ενός πολιτικού προσώπου. Το προϊόν σε αυτή την περίπτωση είναι ο ίδιος ο πολιτικός, οι θέσεις του και το πρόγραμμα που δηλώνει ότι θα εφαρμόσει. Η διαφορά έγκειται στο ότι το όφελος για το πολιτικό μάρκετινγκ δεν είναι η πώληση ενός προϊόντος, αλλά η προσθήκη μιας ψήφου.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα προϊόντος/ Απαξίωση αντιπάλων
Το καταναλωτικό κοινό, στην περίπτωσή μας οι ψηφοφόροι, έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την προβολή του πολιτικού προϊόντος από την τηλεόραση, παρά το γεγονός ότι το πολιτικό προϊόν καλείται να πουληθεί κάθε τέσσερα χρόνια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ το εμπορικό μάρκετινγκ δεν στηρίζεται στην απαξίωση των συναφών προϊόντων, το πολιτικό προϊόν προωθεί από τα τηλεοπτικά παράθυρα το αμαύρωμα της εικόνας του αντιπάλου. Το εμπορικό μάρκετινγκ χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα επιλογής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων ενός προϊόντος, ενώ η καθημερινή διαφήμιση του πολιτικού προϊόντος από τα τηλεοπτικά παράθυρα μπερδεύει τον καταναλωτή/ψηφοφόρο, με αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό του και την απομάκρυνση του από αυτό.

Πώς τεκμηριώνεται το συγκριτικό πλεονέκτημα στην πολιτική αρένα;
Όταν πρόκειται για καταναλωτικά προϊόντα, η επιστήμη του μάρκετινγκ επιστρατεύεται για να δώσει τη δυνατότητα επιλογής στους προσδοκώμενους πελάτες βάσει συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπως ποιότητα, τιμή, ευκαιρία κλπ. Το πολιτικό μάρκετινγκ, διεθνώς, στηρίζεται στην υποβάθμιση του έργου και της προσωπικότητας του ενός υποψήφιου έναντι του άλλου, ενώ, θα έπρεπε να στηρίζεται στις αρχές που διαφοροποιούν τη μια πολιτική θέση από την άλλη, τη διαφοροποίηση στις προτάσεις - λύσεις και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τα κύρια προβλήματα των πολιτών.

Συχνή διάδραση εταιρείας- πελάτη/ Ορίζοντας η 4ετία
Ενώ στο εμπορικό μάρκετινγκ επιζητείται η συχνότερη δυνατή διάδραση εταιρείας- προϊόντος- καταναλωτή ώστε να βελτιωθεί το προϊόν και συνάμα η σχέση πελάτη- εταιρείας, στο πολιτικό μάρκετινγκ αυτό, συμβαίνει μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Στην περίπτωση του πολιτικού μάρκετινγκ, οι ψηφοφόροι παραμένουν τέσσερα ολόκληρα χρόνια με το ίδιο 'προϊόν', που κάποιος άλλος 'αγόρασε' για λογαριασμό τους, ενώ στην περίπτωση του εμπορικού μάρκετινγκ ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, αν το προϊόν που αγόρασε δεν πληροί τις προδιαγραφές που του υποσχόταν, να το αλλάξει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: