Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Ο Σουν Τζου και ποια πρέπει να είναι τα καθήκοντα του υποψήφιου πολιτικού


Της Αναστασίας Δουκάκη,
Συμβούλου Επικοινωνίας της Think Politics

Ο Σουν Τζου είπε- Αποτελούν καθήκοντα του αρχηγού:

1. Να είναι ήρεμος, αμερόληπτος και αυτοπειθαρχημένος.
Ο υποψήφιος που στοχεύει στην επιτυχία της προεκλογικής του εκστρατείας πρέπει να διακατέχεται από ηρεμία, πειθαρχία και αμεροληψία. Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά είναι πρωτεύουσας σημασίας καθώς διασφαλίζουν την ομαλή πορεία της καμπάνιας, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Η αμεροληψία σημαίνει ότι ο υποψήφιος μπορεί να χαρτογραφήσει το περιβάλλον της υποψηφιότητάς του και να αναλύσει τα δεδομένα αντικειμενικά. Η ηρεμία και η πειθαρχία θα βοηθήσουν τον υποψήφιο στον άρτιο σχεδιασμό της εκστρατείας του, ώστε να ακολουθηθούν όλα τα απαραίτητα βήματα μέχρι την ώρα της κάλπης, χωρίς ξεσπάσματα και περιττές εντάσεις.

2. Να έχει την ικανότητα να κρατά τα σχέδιά του για τον εαυτό του και να μην τα αποκαλύπτει σε αξιωματικούς και άνδρες.
Ο σωστός και έγκαιρος σχεδιασμός, δε θα ήταν αρκετός εάν ο υποψήφιος δε διαθέτει την κριτική ικανότητα να εμπιστεύεται καίριες πληροφορίες μόνο στα κατάλληλα και άκρως απαραίτητα άτομα/ παράγοντες για την επιτυχία της υποψηφιότητάς του. Μια διαρροή από κάποιον ανυπολόγιστο «εχθρό» ή απλώς «απρόσεχτο» συνεργάτη μπορεί να κοστίσει στον υποψήφιο ολόκληρη την εκλογική μάχη. Η πληροφορία που μπορεί να διαρρεύσει ενδεχομένως μοιάζει ασήμαντη, δεν πρέπει όμως να αγνοείτε το πώς μπορεί ο αντίπαλός σας να την εκμεταλλευτεί.

3. Να τροποποιεί μεθόδους και σχέδια.
Ο υποψήφιος χρειάζεται να είναι ευέλικτος. Παρά την αναγκαιότητα χάραξης της εκλογικής στρατηγικής, δεν ωφελεί το περιβάλλον της υποψηφιότητας να αλλάζει και ο υποψήφιος να μένει προσκολλημένος στο αρχικό του σχέδιο. Αντίθετα, πρέπει άμεσα μαζί με τους συνεργάτες του να προσαρμόσουν το υπάρχον σχέδιο στις νέες συνθήκες. Η ευελιξία σε συνδυασμό με την ταχύτητα μπορούν να κρίνουν την επιτυχία της προετοιμασίας που έγινε για την εκστρατεία όλη την προηγούμενη χρονιά.

4. Να στρατοπεδεύει σε διαφορετικά σημεία και να ακολουθεί πλάγιους δρόμους, ώστε ο εχθρός να μην μπορεί να μαντέψει τις προθέσεις του.
Ο προεκλογικός σχεδιασμός του υποψηφίου δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατος. Για παράδειγμα, οι σχέσεις του με τον Τύπο δεν πρέπει να περιορίζονται σε ένα μόνο δημοσιογράφο/ πρόσωπο. Το συνετό είναι ο υποψήφιος να διατηρεί σχέσεις με έναν αριθμό εφημερίδων και ατόμων ώστε σε περίπτωση που υπάρξει κάποια «σκιά» στη συνεργασία του με ένα δημοσιογράφο, να μπορεί να βασίσει τη διατήρηση της δημοσιότητάς του στις υπόλοιπες επαφές του.
Για την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού πρέπει να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ώστε σε κάθε διαφοροποίηση του προεκλογικού κλίματος, ο υποψήφιος να μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση, ακολουθώντας εναλλακτικές τακτικές που θα του αποφέρουν το ίδιο, επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε αυτή τη διαδικασία, το κυριότερο στοιχείο, είναι να μη δοθεί η ευκαιρία στον εχθρό να μαντέψει και να μελετήσει τις κινήσεις και τις αντιδράσεις του υποψηφίου, ώστε την κατάλληλη στιγμή ο υποψήφιος να κατέχει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού.

5. Να καθοδηγεί το στράτευμα όπως ο βοσκός τα πρόβατα.
Οι συνεργάτες σας περιμένουν από εσάς και τον campaign manager που έχετε επιλέξει να χαράξετε τη στρατηγική της εκστρατείας, με άλλα λόγια να τους δείξετε το δρόμο. Η αρμοδιότητα αυτή προϋποθέτει να έχετε ξεκάθαρα στο νου σας τι θέλετε να επιτύχετε με κάθε ενέργεια που ακολουθείτε ξεχωριστά και να μπορείτε να κρίνετε ποιο άτομο από τους συνεργάτες σας είναι κατάλληλο άτομο για να διεξάγει την κάθε ενέργεια. Είναι βέβαιο πως όλοι θα αποδειχθούν χρήσιμοι, ο καθένας στο ρόλο και το πόστο του. Αρκεί να ξέρετε να τους καθοδηγήσετε και να τους αξιοποιήσετε σωστά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: