Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Υπάρχει χρόνος για να πετύχει το πρόγραμμα «Καλλικράτης»;Του Θανάση Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγου,
Διευθυντή της Think Politics

Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» βρίσκεται πλέον προ των πυλών. Είναι φυσικό, λοιπόν, στην παρούσα φάση να εντείνεται η αγωνία και η ανησυχία όλων σχετικά με τις χωροταξικές και άλλες αλλαγές που θα επέλθουν και οι οποίες φαίνεται ότι θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα, τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών στη χώρα. Λόγω της σοβαρότητας των αλλαγών που περιλαμβάνει η Μεταρρύθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαβούλευση σχετικά με τις προοπτικές επιτυχίας της, σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να έχει αίσιο τέλος μια παρέμβαση που φαίνεται ότι θα αλλάξει ριζικά το κράτος και την αυτοδιοίκηση όπως τα γνωρίζουμε.

Για να πετύχει το πρόγραμμα «Καλλικράτης», θα πρέπει απαραίτητα να γίνουν τα εξής:

Α) Ενημέρωση του κοινού
Η βασική προϋπόθεση για να επιτύχει η Μεταρρύθμιση και κάθε μεταρρύθμιση είναι να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή αποδοχή των πολιτών. Και για να επιτευχθεί η αποδοχή είναι απαραίτητο να προηγηθεί η ενημέρωση του κοινού. Οι πολίτες πρέπει να μάθουν για τη Μεταρρύθμιση, πρέπει να γνωρίσουν τη Μεταρρύθμιση, πρέπει να καταλάβουν ποια αναγκαιότητα την επιβάλει και, κυρίως, ποια θα είναι τα –σημαντικά- οφέλη από την εφαρμογή της. Η δύναμη της αδράνειας που λειτουργεί σε κάθε κοινωνία καθιστά δύσκολη κάθε αλλαγή, γιατί οι πολίτες έχουν την τάση να προτιμούν τη σταθερότητα του «τώρα», επειδή φοβούνται την αβεβαιότητα της αλλαγής του «αύριο». Πρέπει οι πολίτες να μάθουν τι σημαίνει Μεταρρύθμιση, πόσο θα βοηθήσουν οι σχεδιαζόμενες αλλαγές τόσο τη χώρα μας να προχωρήσει μπροστά ως σύγχρονο κράτος, αλλά και όλους μας να βρούμε λύσεις και διεξόδους στις σχέσεις μας με ένα δυσλειτουργικό, γραφειοκρατικό και, εν πολλοίς, αναποτελεσματικό κράτος.

Β) Η θετική στάση των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης
Πέραν των πολιτών, όμως, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και στην προσπάθεια εξασφάλισης της στήριξης των άμεσα εμπλεκομένων στις αλλαγές, των ανθρώπων που σήμερα λειτουργούν το υφιστάμενο σύστημα, τους ανθρώπους που θα κληθούν να λειτουργήσουν και το νέο κρατικό μηχανισμό. Μάλιστα, ειδικά για την περίπτωση των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης, έχει εξαιρετική σημασία η πρόσδεσή τους στο άρμα της αλλαγής, έχει σημασία να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα και να συμβάλουν και οι ίδιοι ενεργά στη διαμόρφωσή της. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Έχουν τη δυνατότητα και τη δύναμη να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη στις τοπικές κοινωνίες. Οπότε η δική τους θετική εικόνα για τη μεταρρύθμιση είναι αυτή που μπορεί να κλίνει και την πλάστιγγα της κατά τόπους κοινής γνώμης υπέρ ή κατά ενός εγχειρήματος που έχει ανάγκη τη θετική στάση της κοινωνίας. Άλλωστε, οι ίδιοι έχουν να κερδίσουν σε θέσεις με μεγαλύτερο πολιτικό βάρος και κύρος.

Γ) Τα κριτήρια των αλλαγών μόνο μετά από συζήτηση, όχι πραξικοπηματικά
Ένας τρίτος παράγων που οφείλει να λάβει υπόψη το Υπουργείο προκειμένου να βοηθήσει στην επιτυχία της ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αποφασιστούν οι συγκεκριμένες συνενώσεις πόλεων και νομών, κριτήρια που θα εξασφαλίσουν ότι οι αλλαγές που θα επέλθουν θα είναι η απάντηση στο γενικότερο αίτημα για ανανέωση και πρόοδο της οργάνωσης της κρατικής μηχανής. Κριτήρια πληθυσμιακά, γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, συγκοινωνιακά, πολιτιστικά, ιστορικά πρέπει να ληφθούν υπόψη, σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη από την ευρύτερη δυνατή αποδοχή προκειμένου να επιτύχει το στόχο της. Εδώ είναι το κυριότερο σημείο «τριβής» με την κοινωνία.

∆) Ειδική ενημέρωση των διαμορφωτών κοινής γνώμης
Η στήριξη των διαμορφωτών κοινής γνώμης, ιδιαίτερα μάλιστα των Μέσων Ενημέρωσης, στη Μεταρρύθμιση είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία της. Η στήριξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα, πρώτον, την προβολή των θετικών στοιχείων της μεταρρύθμισης για τον πολίτη και όχι την εκμετάλλευση τυχόν αρνητικών ή δύσκολων σημείων και, δεύτερον, την προβολή των πετυχημένων ισχυουσών μοντέλων διοικητικής οργάνωσης που ισχύουν σε χώρες του εξωτερικού.

Ε) Άνεση χρόνου
Για να πετύχει ο νέος θεσμός πρέπει να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να εφαρμοστεί και να υπάρχει η δυνατότητα διορθωτικών ενεργειών.

Η ∆ιοικητική Μεταρρύθμιση είναι η μεταρρύθμιση του κράτους μας. Είναι η ευκαιρία της χώρας μας να κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα στη νέα εποχή. Είναι, πάνω απ’όλα, ένα μεγάλο στοίχημα με την ιστορία, με το κοινό μας μέλλον. Ο χρόνος όμως είναι αρκετός μέχρι τις εκλογές του 2010 για να το κερδίσουμε; Οι προθέσεις των κυβερνώντων καλές, αλλά ο χρόνος περιορισμένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: