Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Ένεκα της σημερινής ημέρας

Αγαπητοί υποψήφιοι,

Πορευθείτε με Σοφία

Δυναμώστε την Πίστη

Μεταδώστε την Αγάπη

Αναμείνατε το αποτέλεσμα με Ελπίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: